Media Collection

Annonsering är grunden i vår verksamhet. Att synas med sitt budskap via annonser handlar om att ha tillgång till fler kanaler än vi kan skriva upp här. Dock kan vi dem, vi använder dem, Har verktygen för att mäta Och vet precis hur man når konsumenterna via dem.

 

Du ska alltid få de bästa priserna och ha total kontroll över dina medieinvesteringar. Det får du av våra experter som har fler års erfarenhet  inom media och investment management. De kan allt om alla relevanta siffror, och sätter dem i sitt sammanhang. Du får alltid rätt och lättförståeligt information att fatta beslut utifrån.

 

För att göra rätt saker krävs att du känner dina kunder. För att göra rätt saker nästa  gång du når dina kunder krävs det att du vet precis hur de reagerade och agerade sist. All denna kunskap får du av våra kund undersökningar och effekt- mätningar.

 

En briljant idé är inte värd någonting om den inte genomförs rätt och professionellt. Vi har idéerna , kunskaperna och vi kan tekniken, vi förstår hur den digitala kommunikationen i olika medier ska integreras med resten.

 

Annonsering

 

Invetsments mangetment

 

Insikt och effektivtmätning

 

Social medier och digital produktion

 

Kommunikation och mediestrategier

 

Publicitet är inte det primära målet i mediearbetet  utan rätt publicitet. Att nå ut med rätt budskap i rätt kanaler. Vägen dit går via planering. Vi hjälper dig att strategiskt planera mediearbetet och ger dig därmed

 

betydligt förbättrade förutsättningar att öka närvaron i media genom utspel, nyheter, aktuella händelser och omvärldsbevakning.

Kampanjstrategi

 

Att välja kampanjstrategi innebär att dominera marknaden under en given kampanjperiod för att nå maximalt genomslagskraft för budskapet. Syftet med kampanjstrategi är att erhålla ett försprång i kännedom i förhållande till sina konkurrenter så att när man inte lika mycket medienärvaro så kan man lite på de resultat ifrån tidigare medieperiod.

Medieproduktion

Vi har många års erfarenhet av digitala media, 3D-modellering, animationer och specialeffekter, cross-media design och även avancerad medieproduktion för webb. Vårt produktionsteam erbjuder kreativ design för olika typer av digitala media, såsom webb, TV, film och radio. Kontakta oss så hjälper dig!

 

Grafisk produktion

 

Vi har ett väl fungerande flöde för grafisk produktion av tidningar. Våra åtagande inkluderar efter behov annonshantering, layout, illustrationer, logo, prepress, traffic och bildhantering.

Redan idag har vi kunder som valt att lägga hela den grafiska produktionen hos oss, där vi ansvarar för hela den grafiska processen fram till tryck.

 

Webbdesign

 

Media Collection erbjuder mer än bara en plattform; vårt fokuserade team hjälper dig att få ut maximalt av din hemsida. Vi är den ultimata företaget om du vill synas bra och lyckas med din webbsatsning. Vi ser fram emot att hjälpa dig med din nya hemsida. Välkommen att kontakta oss!

 

Heltäckande service inom områdena:

 

Oavsett verksamhet och målgrupp ni har, behöver marknadsföringen anpassas för att nå fram. Vi analyserar bland annat er målgrupp och dess beteenden, konkurrentsituationen och en hel del andra faktorer som påverkar valet av marknadsföring. Vid behov gör vi även en analys av ert marknadsföringsplan sen ett år            

 

tillbacka. Utifrån de riktlinjer och   budgetramar som vi gemensamt kommit fram till, utarbetar en plan på lämpliga reklaminvesteringar.

Media Collection tar över alla samtal och för handlingar från företag som erbjuder annonsering inom vägledande medier eller marknadsföring. Om någon säljare ändå ringer er, hänvisar ni dem direkt till kontaktpersonen hos oss.

 

Vi förhandlar och köper med leverantörerna och beställer tjänsterna i enlighet med de riktlinjer och den budget som vi gemensamt kommit överens om i medieplanen. Vi granskar alla fakturor på de tjänster vi beställt åt er, innan det skickas vidare.

 

Vi har hela tiden stor mediebevakning koll på nya aktörer och produkter som dyker upp och gör löpande noggranna analyser och bedömningar av värdet i deras erbjudanden. Vi håller dessutom koll på alla avtalsdatum och ser till att omförhandla avtalen i tid.

 

 

 

 

 

Vi älskar att inspirera!

Vi håller gärna föreläsningar och seminarier i entreprenörskap, Medieförsäljning, marknadsföring och de olika mediekanalerna. Stora sällskap och små sällskap. Oavsett form på föreläsning och sammanhang, är vår utgångspunkt alltid att prata om era behov, utifrån de som ska lyssna på oss. Vad vill ni uppnå med att anlita oss? Vilka områden ska vi täcka? Vad har publiken för förkunskaper?